CTO David Schwartz giải đáp chiến lược prefund của Ripple đối với XRP

Giám đốc công nghệ Ripple David Schwartz đã làm rõ chiến lược prefund (cấp vốn trước) của công ty cho XRP, một chủ đề đang là tâm điểm của các cuộc tranh luận gần đây.

Trả lời một chủ đề thảo luận về tài khoản nostro/vostro của Ripple và việc prefund, Schwartz giải thích rằng thay vì prefund ở mọi thị trường, khách hàng có thể prefund chỉ trong một tài khoản và thực hiện thanh toán cho bất kỳ thị trường đích ODL nào.

Schwartz cũng nhấn mạnh tính linh hoạt của hệ thống Ripple, nói rằng khách hàng có thể giữ tiền trong tài sản ưa thích của họ và thanh toán bằng một tài sản khác.

Ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc gửi USD để thực hiện thanh toán USD->MXN so với prefund MXN để thực hiện thanh toán USD->MXN.

Tính linh hoạt này cho phép khách hàng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với tiền của họ và giảm nhu cầu về nhiều tài khoản được prefund.

Về tùy chọn hạn mức tín dụng, Schwartz xác nhận rằng Ripple có thể prefund cho các tài khoản bằng cách sử dụng XRP của chính họ với chi phí gần như bằng không.

Tuy nhiên, công ty chấp nhận một số rủi ro tín dụng. Trong trường hợp này, trách nhiệm được chuyển sang Ripple và công ty phải chịu một khoản phí vì họ cung cấp vốn prefund bằng XRP.

Mặc dù Ripple chấp nhận một số rủi ro tín dụng, nhưng Schwartz thừa nhận rằng có một rủi ro khác là khách hàng sẽ không trả tiền cho công ty để mua XRP, đặc biệt nếu tiền của khách hàng được giữ trong một ngân hàng thất bại hoặc phá sản vì một số lý do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top