NFT-537x360-1.jpg

Đánh giá NFT hàng tuần

Tuy thị trường gấu đang bao trùm không gian NFT, vẫn có một vài doanh số bán khủng trong tuần…