Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) hợp tác với Tập đoàn Weifengtech để thúc đẩy đổi mới STO

Dubai, ngày 09 tháng 04 năm 2024 – Dubai, một trung tâm tài chính toàn cầu nổi tiếng với cách tiếp cận có tư duy tiến bộ, đã thực hiện một bước quan trọng khi đầu tư vào Weifengtech Group, một công ty công nghệ tiên tiến có trụ sở tại Singapore. Weifengtech chuyên về cung cấp mã thông báo bảo mật (STO) và các giải pháp blockchain.

Được thành lập bởi những người có tầm nhìn công nghệ nổi tiếng, Tập đoàn Weifengtech đặt mục tiêu cách mạng hóa bối cảnh tài chính bằng cách kết nối tài chính truyền thống với công nghệ blockchain. Trọng tâm của họ nằm ở việc tạo ra một nền tảng STO mạnh mẽ để trao quyền cho các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Nền tảng STO của Weifengtech cung cấp một môi trường an toàn và tuân thủ để các công ty mã hóa tài sản trong thế giới thực. Cho dù đó là bất động sản, vốn cổ phần hay nợ, doanh nghiệp đều có thể huy động vốn hiệu quả đồng thời đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư. Weifengtech tuân thủ các tiêu chuẩn quy định, nhấn mạnh tính minh bạch và tuân thủ pháp luật. Sự tham gia của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai càng củng cố thêm cam kết này. Ngoài STO, Tập đoàn Weifengtech phát triển các giải pháp blockchain tùy chỉnh cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và bảo mật trong các ngành khác nhau.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai, cơ quan quản lý độc lập giám sát các dịch vụ tài chính trong Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), đã đầu tư 5 triệu USD vào Tập đoàn Weifengtech. Tiến sĩ Anvar Ameen Chelat, Giám đốc điều hành của DFSA, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Weifengtech trong việc thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực STO.

Hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh của Singapore cung cấp bối cảnh lý tưởng cho hoạt động của Weifengtech. Môi trường pháp lý hỗ trợ và đội ngũ nhân tài lành nghề của thành phố-nhà nước góp phần vào hệ sinh thái công nghệ phát triển mạnh mẽ. Mã thông báo bảo mật đang có được động lực trên toàn thế giới do các quyền hợp pháp và sự bảo vệ nhà đầu tư của chúng. Sự hợp tác của Weifengtech với DFSA thể hiện cam kết thúc đẩy việc áp dụng STO và định hình tương lai của tài chính.

Nguồn: WEIFENG TECHNOLOGY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top