Holder bán lẻ thống trị nguồn cung Bitcoin khi Tôm và Cua tăng cường hấp thụ

Bitcoin tiếp tục là một chủ đề “hot” trong thế giới tài chính và các chuyên gia cũng như nhà phê bình luôn quan sát tình hình phân phối nguồn cung của vua tiền điện tử.

Theo một báo cáo gần đây của Glassnode, quyền sở hữu BTC đang phân tán theo thời gian và ít tập trung hơn nhiều so với báo cáo trước đây. Báo cáo cung cấp thông tin cập nhật về sự tăng trưởng và thu hẹp nguồn cung do các nhóm thực thể xác định nắm giữ và đưa ra nhận xét về tình hình phân phối nguồn cung lưu thông hiện nay.

Theo báo cáo, các thực thể nhỏ nắm giữ tỷ lệ nguồn cung ngày càng lớn, chẳng hạn như Tôm (< 1 BTC) và Cua (< 10 BTC) đã hấp thụ số tiền đáng kể gấp 2,25 lần so với số coin được khai thác vào năm 2022.

Tình hình chấp nhận của tổ chức sau tháng 3/2020 được thể hiện rõ on-chain qua một số nhóm tập ví, với số dư cho thấy dấu hiệu ngày càng được thị trường định hướng (tức là tăng lên/thu hẹp theo giá). Các thực thể có số dư từ 10 đến 1k BTC đang hấp thụ khối lượng tương đương với 100% số coin đã phát hành vào năm 2022.

Báo cáo cũng chỉ ra dự trữ trên sàn giao dịch tiếp tục cạn kiệt, đặc biệt là sau khi FTX sụp đổ. Nguyên nhân không chỉ do nhu cầu mới về quyền tự lưu ký (custody), mà còn là mở rộng các giải pháp lưu ký hợp tác của tổ chức và các sản phẩm hoán đổi danh mục (ETP) như GBTC.

Để hiểu rõ hơn về diễn biến phân bổ quyền sở hữu BTC, Glassnode đã chia các thực thể mạng theo lượng Bitcoin nắm giữ. Các nhóm bao gồm Tôm (<1 BTC), Cua (1-10 BTC), Bạch tuộc (10-50 BTC), Cá (50-100 BTC), Cá heo (100-500 BTC), Cá mập (500-1.000 BTC), Cá voi (1.000-5.000 BTC), Cá voi lưng gù (>5.000 BTC), sàn giao dịch và thợ đào.

Bitcoin

Nguồn: Glassnode

Báo cáo cung cấp tóm tắt về tình trạng sở hữu tương đối nguồn cung Bitcoin khoảng 2 năm sau khi bài viết ban đầu được xuất bản. Dữ liệu cho thấy các thực thể nhỏ nhất (Tôm đến Bạch tuộc) có mức tăng trưởng tương đối, trong khi Cá voi, thợ đào và sàn giao dịch thu hẹp thị phần nguồn cung mạnh nhất.

Ngoài việc đánh giá thay đổi của mỗi nhóm kể từ tháng 2/2021, báo cáo còn tìm hiểu những thay đổi trong phân phối nguồn cung tương đối bằng cách sử dụng số liệu mới: Tỷ lệ hấp thụ hàng năm. Công cụ này cung cấp thước đo tương đối về thay đổi số dư so với khối lượng coin mới được khai thác trong năm qua, cung cấp thông tin chi tiết về mức độ mở rộng/thu hẹp của một nhóm so với nguồn cung mới gia nhập thị trường.

Bitcoin

Nguồn: Glassnode

Nhìn chung, báo cáo cung cấp phân tích chuyên sâu về phân phối nguồn cung BTC và quá trình thay đổi theo thời gian. Qua đó có thể thấy quyền sở hữu BTC ngày càng phân tán rộng hơn, đặc biệt là giữa các tổ chức nhỏ hơn và tác động của các giải pháp lưu ký, chấp nhận của tổ chức đối với việc phân phối nguồn cung BTC. Báo cáo đóng vai trò là nguồn tài nguyên có giá trị cho những người muốn hiểu rõ hơn về động lực của quyền sở hữu BTC và phân phối nguồn cung.

Theo dõi JERITEX:

Website: https://jritex.io
Telegram: t.me/jeritex
Telegram: t.me/jeritexasia
Telegram: t.me/jeritexgroup
Twitter: twitter.com/jeritex
Facebook: facebook.com/Jeritex/
YouTube: youtube.com/c/Jeritex
Medium: jeritexexchange.medium.com/
Reddit: reddit.com/r/JeritEX/
CoinMarketCap: coinmarketcap.com/community/profile/JRIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top