Cá voi Bitcoin hiện kiểm soát 45,6% nguồn cung và tiếp tục nhiệt tình tích lũy 02/07/202207:00

Theo dữ liệu từ cơ quan phân tích tiền điện tử Glassnode, cá voi Bitcoin (những người nắm giữ hơn 1.000 BTC) không thay đổi hành vi vào thời điểm thị trường đầu hàng như hiện tại. Cụ thể, họ tiếp tục tích lũy lượng lớn BTC trong ví.

Nhóm holder cấp cao hoạt động hăng hái và mua trung bình 140.000 BTC mỗi tháng trực tiếp từ các sàn giao dịch. Điều này đã dẫn đến tình trạng tập trung nguồn cung, với 45,6% tổng nguồn cung BTC nằm trong ví của cá voi, tương đương 8,69 triệu BTC.

Khối lượng ròng của cá voi từ/đến sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode

Cá voi bắt đầu tích lũy Bitcoin vào tháng 4 và tăng cường cho đến cuối tháng 6, khi giá giao dịch quanh phạm vi 20.000 đô la. Trong khi đó, tỷ lệ tích lũy hiện tại vượt quy mô của nửa cuối năm 2020 và 2021 nhưng chậm hơn nửa đầu năm 2021. Mức độ tập trung 8,69 triệu BTC, tương đương 45,6% trong tổng nguồn cung có thể được coi là một dấu ấn lịch sử. Điều này sẽ sớm được khắc phục dựa vào xu hướng và chiến lược quyết liệt của các nhà đầu tư lớn trên thị trường.

Cuộc sống trong đại dương tiền điện tử
Mặc dù vẫn chưa rõ liệu mức tích lũy có cán mốc 50% nguồn cung BTC trước khi hoàn thành đầu hàng và bắt đầu động lực mới hay không, nhưng cá voi Bitcoin hiện ảnh hưởng nhiều hơn đến quá trình này và khó có thể coi là một tín hiệu tốt.

Đồng thời, theo các tweet tương tự của Glassnode, không chỉ cá voi tích cực mua tiền điện tử hàng đầu. Những holder thiểu số có ví dưới 1 BTC (thường gọi là tôm) cũng đang tích lũy mạnh mẽ với tốc độ chưa từng thấy kể từ tháng 3/2020. Theo số liệu thống kê, tôm mua trung bình 36.750 BTC mỗi tháng (0,2% nguồn cung lưu hành) và hiện kiểm soát 1,12 triệu BTC, chiếm 5,87% tổng nguồn cung.

Thay đổi số dư của các địa chỉ có dưới 1 BTC | Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, rõ ràng không phải tất cả tôm đều tham gia vào quá trình này. Bởi vì thị trường tiền điện tử cũng giống như ở đại dương, cá voi ăn tôm và nếu tất cả tôm đều mua Bitcoin, thì cá voi sẽ không còn gì để ăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top