Chiliz (CHZ) bứt phá mô hình tăng giá dài hạn, ngưỡng kháng cự chính tiếp theo là $ 0,41

Chiliz (CHZ) đã bứt phá lên trên mức kháng cự dài hạn và ngắn hạn, và số lượng sóng cho thấy rằng đáy đã được tạo.

Cái nêm giảm dần

CHZ đã giảm xuống bên trong một cái nêm giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,94 vào tháng 3 năm 2021. Xu hướng giảm dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,081 vào tháng 5 năm 2022.

Nêm giảm dần được coi là một mô hình tăng giá, có nghĩa là giá sẽ bứt phá lên trên mô hình trong phần lớn trường hợp. CHZ đã bứt phá vào ngày 1 tháng 8 và cho đến nay đã đạt mức cao là $ 0,225 vào ngày 17 tháng 8.

Hơn nữa, chỉ báo RSI hàng tuần đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần và di chuyển trên mức 50. Đây được coi là dấu hiệu của xu hướng tăng, hỗ trợ tính hợp lệ của sự bứt phá.

Nếu xu hướng tăng tiếp tục, mức kháng cự gần nhất sẽ là $ 0,41. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382.

Biểu đồ CHZ/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

CHZ bứt phá

Biểu đồ hàng ngày hỗ trợ các mức đọc từ hàng tuần, vì giá đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần dài hạn, đã có từ tháng 10 năm 2021.

Tương tự như khung thời gian hàng tuần, chỉ báo RSI hàng ngày đã di chuyển lên trên 50, hỗ trợ tính hợp lệ của sự bứt phá.

Trong khung thời gian hàng ngày, vùng kháng cự gần nhất là $ 0,26.

Biểu đồ CHZ/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Trader @footballelixir đã tweet một biểu đồ của CHZ, nói rằng giá đã bắt đầu sóng năm dài hạn và cuối cùng sẽ đưa nó lên mức cao nhất mọi thời đại.

Số lượng sóng dài hạn cho thấy rằng CHZ vừa hoàn thành làn sóng bốn của một xung lực tăng dài hạn (màu đen), bắt đầu vào tháng 3 năm 2020.

Nếu đúng, hiện tại nó đã bắt đầu sóng năm, dự kiến ​​sẽ đưa giá lên mức cao nhất mọi thời đại.

Việc giảm xuống dưới mức thấp của sóng bốn (đường màu đỏ) ở $ 0,081 sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng cụ thể này.

Biểu đồ CHZ/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Số lượng sóng ngắn hạn cho thấy giá đã hoàn thành chu kỳ tăng 5 sóng ngắn hạn, trong đó sóng 1:5 có tỷ lệ 1:1. Vì sóng ba đã được mở rộng, nên có thể toàn bộ chuyển động đi lên đã kết thúc.

Nếu vậy, CHZ hiện đã bắt đầu cấu trúc A-B-C hiệu chỉnh. Vùng hỗ trợ Fib thoái lui 0,5-0,618 trong khoảng $ 0,13 – $ 0,15 có khả năng cung cấp hỗ trợ và kết thúc điều chỉnh.

Biểu đồ CHZ/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Theo dõi chúng tôi ngay:
JERITEX Channels:
Website: https://www.jeritexeu.com
Telegram: https://t.me/jeritex
Telegram: https://t.me/jeritexgroup
Twitter: https://twitter.com/jeritex
Facebook: https://www.facebook.com/Jeritex/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top