Dogecoin (DOGE) tạo ra mô hình tăng giá bất chấp sự phá vỡ ngắn hạn

Dogecoin (DOGE) đã phá xuống dưới mức hỗ trợ ngang quan trọng, nhưng đang giao dịch bên trong mô hình tăng giá và cho thấy các dấu hiệu đảo chiều tăng.

Để mất vùng hỗ trợ ngang
Kể từ ngày 21 tháng 6 (biểu tượng màu xanh lá cây), DOGE đã giao dịch trên vùng hỗ trợ ngang $ 0,17, bắt đầu một số lần bật lên trong quá trình này. Tuy nhiên, nó đã phá vỡ dứt khoát vào ngày 20 tháng 1 và tiếp tục xác nhận vùng này là kháng cự vào ngày 8 tháng 2.

Khi nhìn vào chuyển động dài hạn, không có vùng hỗ trợ ngang rõ ràng nào cho đến $ 0,057. Mức này đã không được kiểm tra kể từ tháng 4 năm 2021.

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Mô hình tăng giá
Xem xét chuyển động kỹ hơn thì thấy rằng DOGE đã di chuyển theo đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 15 tháng 8. Quan trọng hơn, nó đã được giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần (nét đứt) kể từ ngày 28 tháng 10.

Nêm giảm dần được coi là một mô hình tăng giá. Do đó, một sự bứt phá lên trên nó sẽ là kịch bản có thể xảy ra nhất.

Hơn nữa, có một sự phân kỳ tăng giá rất đáng kể đã hình thành trong cả RSI và MACD. Đây là một tín hiệu thường xảy ra trước sự đảo ngược xu hướng tăng. Do đó, nó hỗ trợ kịch bản DOGE bứt phá lên trên cái nêm.

Nếu sự bứt phá xảy ra, mức kháng cự tiếp theo sẽ là $ 0,20, trùng khớp với đường kháng cự giảm dần trong dài hạn.

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hai giờ cho thấy DOGE đã bật lên từ vùng hỗ trợ ngang $ 0,125. Mức tương tự này đã bắt đầu xu hướng tăng trước đó vào ngày 22 tháng 1. Kết hợp các đợt bật lên, DOGE đã tạo ra 3 đáy, cũng được coi là một mô hình tăng giá.

Biểu đồ DOGE/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOGE/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng
Trader @JacobEmmerton đã tuyên bố rằng DOGE đang ở trong sóng bốn của một xung lực tăng năm sóng.

Nguồn: Twitter

Nguồn: Twitter

Số lượng sóng có khả năng xảy ra nhất cho thấy DOGE đang ở trong sóng bốn trong năm sóng đi lên. Tuy nhiên, hình dạng chính xác của sóng 4 vẫn chưa rõ ràng.

Như đã nêu trong phần đầu tiên, vùng hỗ trợ tiếp theo là $ 0,065. Mức này cũng trùng với đường kháng cự của một kênh song song tăng dần kết nối các sóng một và hai. Do đó, đây là mức đáy tiềm năng cho đợt điều chỉnh hiện tại.

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn thì thấy cấu trúc điều chỉnh A-B-C có thể đã hoàn thành (màu trắng), trong đó sóng A: C có tỷ lệ 1: 0,382. Sóng C có hình dạng của một sóng chéo kết thúc (màu đen).

Do đó, có thể DOGE sẽ bứt phá lên trên mô hình cái nêm hiện tại và lấy lại vùng $ 0,179 sau đó. Nếu không, kịch bản có khả năng nhất sẽ gợi ý rằng mức giảm xuống còn $ 0,065 sẽ diễn ra.

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOGE/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top