FTM tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh, một đợt bật lên có xảy ra?

Fantom (FTM) đã giảm bên trong một mô hình điều chỉnh kể từ ngày 22 tháng 1 và đang tiếp cận vùng hỗ trợ ngang dài hạn.

Cấu trúc điều chỉnh
FTM đã giảm kể từ khi đạt mức cao là $ 3,37 vào ngày 17 tháng 1. Cho đến nay, nó đã đạt mức thấp nhất là $ 1,07 vào ngày 14 tháng 3. Đây là mức thấp hàng năm mới, thấp hơn cả mức thấp nhất trong tháng 12 năm 2021 là $ 1,14.

Kể từ ngày 20 tháng 1, FTM đã giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần. Các kênh như vậy thường chứa các cấu trúc điều chỉnh, nghĩa là khả năng đột phá sẽ xảy ra trong phần lớn các trường hợp.

FTM hiện đang tiếp cận vùng hỗ trợ ngang $ 1,03. Vùng mà giá đã đạt đến vào tháng 12 năm 2021. Vì nó trùng với đường hỗ trợ của kênh, nên giá có thể bắt đầu một đợt bật tăng từ đây.

Biểu đồ FTM/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ FTM/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Chuyển động trong tương lai
Mặc dù FTM đang tiến gần đến vùng hợp lưu của các mức hỗ trợ, nhưng các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng đảo chiều tăng giá.

Điều này có thể nhìn thấy trong cả RSI và MACD, cả hai đều đang giảm. Hơn nữa, chỉ báo trước nằm dưới 50 trong khi chi báo sau nằm trong vùng âm, cả hai đều là dấu hiệu của xu hướng giảm.

Cuối cùng, FTM thậm chí vẫn chưa giảm xuống dưới band dưới của chỉ báo Bollinger Band. Bollinger Band là một chỉ báo đo lường phạm vi của chuyển động và band dưới/trên của nó (vòng tròn màu đỏ) thường dẫn đến sự đảo chiều.

Biểu đồ FTM/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ FTM/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng
Trader @CryptoCapo_ đã tweet một biểu đồ của FTM, nói rằng sự điều chỉnh chỉ mới bắt đầu và FTM cuối cùng sẽ giảm xuống dưới $ 0,6.

Nguồn: Twitter

Nguồn: Twitter

Mặc dù điều này thực sự có thể xảy ra trong dài hạn, nhưng điều đáng nói là cả hai phần giảm đều có tỷ lệ chính xác là 1: 1. Một tỷ lệ phổ biến trong cấu trúc điều chỉnh A-B-C.

Do đó, nếu đây là một cấu trúc điều chỉnh, thì việc kết thúc ở gần mức hiện tại sẽ rất hợp lý vì FTM cũng đang tiến đến mức hỗ trợ mạnh.

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng giá nào được đưa ra.

Biểu đồ FTM/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ FTM/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top