Lý do Dash Core Network ngừng sản xuất block

Theo thông tin chính thức, Dash Core Network đã gặp sự cố trong quá trình kích hoạt v19, làm đình trệ sản xuất block.

Do đó, hiện không có block mới nào được tạo và hệ thống đang điều tra để giải quyết vấn đề. Tình hình sẽ được cập nhật trên Twitter khi có thêm thông tin.

Binance cũng đã phản ứng với tình huống này. Do các vấn đề phát sinh từ việc kích hoạt Dash Core v19, Dash Network tạm dừng sản xuất block. Do đó, Binance Pool tạm dừng phân phối phần thưởng khai thác DASH cho đến khi mạng tiếp tục sản xuất block. Đến nay vẫn chưa có thêm thông báo khác.

 

Hiện tại, tiền điện tử gốc DASH của Dash đang giao dịch ở mức 43,68 đô la, giảm nhẹ 0,08% trong 24 giờ qua.

CTO Samuel Westrich của Dash Core Group trước đây đã công bố các cập nhật quan trọng cho Dash Network vào ngày 15/5. Những cập nhật này là triển khai phiên bản v19 cho Dash Core và phát hành phiên bản 0.24 cho Dash Platform.

DashCore v19.0 là một bản phát hành quan trọng mà tất cả các masternode, thợ đào và người dùng bắt buộc phải chấp nhận. Phiên bản này giới thiệu nhiều tính năng và cải tiến khác nhau, chẳng hạn như di chuyển sơ đồ BLS, triển khai masternode hiệu suất cao, cải tiến ví và nhiều cải tiến thông qua các backport Bitcoin.

Ngoài ra, cùng ngày, Dash Core Group đã phát hành Dash Platform v0.24 trên testnet, tiếp tục thể hiện những nỗ lực phát triển không ngừng cho mạng.

Cho đến bây giờ, không có cập nhật nào mới liên quan đến việc khôi phục sản xuất block. Cộng đồng Dash và các bên liên quan đang chờ đợi những tiến triển tiếp theo để giải quyết vấn đề sản xuất block hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top