MATIC có khả năng bứt phá đường kháng cự 79 ngày và tăng vọt

Matic Network (MATIC) đã lấy lại mức hỗ trợ ngang ngắn hạn và đang trong quá trình bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần.

Đường kháng cự giảm dần 

MATIC đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 2,92 vào ngày 27 tháng 12. Cho đến nay, nó đã đạt mức thấp nhất là $ 1,24 vào ngày 24 tháng 2.

Mặc dù đi theo đường kháng cự giảm dần, MATIC đã cho thấy dấu hiệu tăng giá bằng cách tạo ra hai bấc dài bên dưới (biểu tượng màu xanh lá cây), được coi là dấu hiệu của áp lực mua. Bấc được tạo ra ngay sau khi giá giảm xuống dưới $ 1,30 một thời gian ngắn, cho thấy rằng có lực mua rất mạnh gần mức đó.

Nếu một đột phá xảy ra, mức kháng cự gần nhất sẽ là $ 2.

Biểu đồ MATIC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ MATIC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Giành lại hỗ trợ
Xem xét chuyển động kỹ hơn thì thấy rằng MATIC đã lấy lại vùng hỗ trợ ngang $ 1,34. Nó đã làm như vậy sau khi đi chệch xuống dưới nó vào ngày 24 tháng 2 (vòng tròn màu đỏ). Động thái như vậy cũng được coi là bước phát triển tăng giá.

Hơn nữa, MATIC đang trong quá trình bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần ngắn hạn (nét đứt), đã có từ ngày 7 tháng 2.

Biểu đồ MATIC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ MATIC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Hơn nữa, khi quay trở lại khung thời gian hàng ngày, cả RSI và MACD đều tạo ra sự phân kỳ tăng đáng kể (đường màu xanh lá cây). Sự phân kỳ như vậy thường báo trước sự đảo ngược xu hướng sang tăng. Khi kết hợp việc lấy lại mức hỗ trợ $ 1,34 với các bấc dài bên dưới, chúng cho thấy rằng một sự bứt phá lên trên đường kháng cự dài hạn đang được mong đợi.

Biểu đồ MATIC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ MATIC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

MATIC/BTC
Mặc dù cặp USD đang có dấu hiệu sức mạnh, nhưng biểu đồ MATIC/BTC không tăng giá như vậy.

Giá đã giảm xuống kể từ khi tạo mô hình hai đỉnh vào ngày 26 tháng 12 (biểu tượng màu đỏ).

Vào ngày 14 tháng 3, giá cũng đã giảm xuống dưới vùng 3.550 satoshi, hiện được cho là sẽ cung cấp kháng cự.

Do đó, triển vọng có khả năng nhất là nó sẽ giảm về vùng hỗ trợ gần nhất ở 2.600 satoshi.

Biểu đồ MATIC/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ MATIC/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top