MicroStrategy có thể bán toàn bộ Bitcoin đang nắm giữ để trả nợ

MicroStrategy gợi ý rằng họ có thể bán một số Bitcoin đang nắm giữ để thực hiện các nghĩa vụ nợ dài hạn của mình với tổng trị giá 2,208 tỷ đô la, với tiền gốc đến hạn vào năm 2025.

Theo hồ sơ ngày 1 tháng 5, MicroStrategy cho biết công ty có nhu cầu tiền mặt dài hạn cho các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê hoạt động, thuế chuyển đổi và các thỏa thuận mua bán khác nhau. Công ty nói thêm:

“Khoản vay gốc sẽ đến hạn khi đáo hạn các công cụ nợ dài hạn của chúng tôi với tổng số tiền là 2,208 tỷ đô la cộng với 2,4 triệu đô la tiền lãi trái phiếu đến hạn cứ nửa năm đối với Trái phiếu có thể chuyển đổi năm 2025, 15,3 triệu đô la tiền lãi trái phiếu phải trả cứ nửa năm một lần kỳ hạn cho Trái phiếu có bảo đảm năm 2028 và 0,1 triệu đô la tiền gốc và tiền lãi liên quan đến khoản nợ có bảo đảm dài hạn khác đến hạn hàng tháng.”

Nền tảng kinh doanh thông minh cho biết tiền mặt và các khoản tương đương do hoạt động kinh doanh phần mềm phân tích doanh nghiệp có khả năng sẽ không đủ để đáp ứng các nghĩa vụ nợ này.

Do đó, công ty cho biết họ sẽ khám phá các lựa chọn khác nhau, bao gồm vay bằng BTC hoặc bán hoàn toàn một số tài sản nắm giữ của mình.

Các lựa chọn khác có sẵn cho công ty bao gồm tái cấp vốn cho các nghĩa vụ nợ, tìm nguồn tiền mặt từ các nguồn khác như phát hành và bán cổ phiếu của loại cổ phiếu phổ thông loại A hoặc thậm chí giải quyết các nghĩa vụ Trái phiếu chuyển đổi theo một số điều kiện không tên.

Vào tháng 12 năm 2022, MicroStrategy đã bán một số BTC nắm giữ lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu tích lũy. Vào thời điểm đó, công ty cho biết họ đã bán tài sản để tạo ra lợi ích về thuế.

Tuy nhiên, kể từ đó, công ty đã tiếp tục tích lũy BTC trong năm nay. Trong quý đầu tiên, công ty đã mua 7.500 BTC, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 140.000 BTC — nhiều hơn cả sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản Mt. Gox.

Trong khi đó, phương pháp mua lại BTC của MicroStrategy đã lôi kéo một số tổ chức tài chính truyền thống mua cổ phiếu của họ để có được sự tiếp xúc gián tiếp với tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Theo chủ tịch Michael Saylor, cổ phiếu của công ty đã tăng 166% kể từ khi áp dụng tiêu chuẩn BTC vào năm 2020 — vượt trội so với các tài sản khác như Vàng, Nasdaq, S&P 500, v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top