RSI hàng tuần của ETH giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại mới, liệu đã đến lúc để giá phục hồi?

Ethereum (ETH) đã lấy lại mức hỗ trợ ngắn hạn và tạo ra một đáy cao hơn đầu tiên kể từ ngày 18 tháng 6.

Kênh song song tăng dần dài hạn

ETH đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 4.868 vào tháng 11. Chuyển động đi xuống đã gây ra sự cố từ một kênh song song tăng dần dài hạn, đã có từ tháng 5 năm 2021.

Sau đó, giá tiếp tục xu hướng giảm cho đến khi đạt mức thấp nhất là $ 881 vào ngày 18 tháng 6. Mức thấp được tạo ra ngay tại mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,382 (màu trắng) khi đo lường toàn bộ chuyển động tăng kể từ tháng 12 năm 2018.

Tuy nhiên, nó đã được tạo bên dưới vùng ngang $ 1.350, trước đây đóng vai trò là kháng cự ở mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 12 năm 2017. Vùng này hiện được dự đoán sẽ cung cấp kháng cự một lần nữa.

Ngoài ra, RSI hàng tuần đạt mức thấp nhất mọi thời đại mới là 26 (biểu tượng màu đỏ). Lần duy nhất nó đến gần mức đọc này là vào tháng 12 năm 2018 (biểu tượng màu xanh lá cây), khi xu hướng tăng giá chỉ mới bắt đầu.

Biểu đồ ETH/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Kháng cự hiện tại

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đã di chuyển theo đường kháng cự giảm dần kể từ đầu tháng Tư. Đường này hiện đang ở mức $ 1.250.

Chỉ báo RSI đã bứt phá lên trên đường kháng cự tương ứng và xác nhận nó là hỗ trợ sau đó (biểu tượng màu xanh lá cây). Vì vậy, có thể giá sẽ theo đó. RSI tăng lên trên 50 sẽ hỗ trợ khả năng này.

Biểu đồ ETH/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Cuối cùng, biểu đồ sáu giờ cung cấp một triển vọng tăng giá rõ ràng hơn. Hai lý do cho điều này là đường phân kỳ tăng trong RSI vẫn còn nguyên vẹn và giá đã tạo ra một đáy cao hơn trên vùng hỗ trợ ngang $ 1.040.

Điều này cho thấy rằng một xu hướng tăng tới ít nhất là đường kháng cự giảm dần đã nói ở trên sẽ xảy ra.

Biểu đồ ETH/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Số lượng sóng có nhiều khả năng nhất cho thấy ETH đã hoàn thành xu hướng giảm năm sóng được bắt đầu vào tháng 3 năm 2020 (màu trắng). Do đó, bây giờ nó nằm trong cấu trúc điều chỉnh A-B-C. Trong đó, sóng A:C có tỷ lệ chính xác là 1:1, phổ biến nhất trong các cấu trúc như vậy.

Đối với chuyển động dài hạn hơn, giá có thể đang trong quá trình hoàn thành đợt pullback chứa sóng 4 (màu đỏ).

Do độ dài của chuyển động đi lên trước đó và điều chỉnh hiện tại (các đường màu đen), vẫn chưa thể chắc chắn liệu quá trình điều chỉnh đang diễn ra đã hoàn thành chưa hay nó chỉ là một phần của sự điều chỉnh lớn hơn.

Biểu đồ ETH/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Đối với chuyển động ngắn hạn, ETH đã hoàn thành đợt giảm năm sóng, trong đó sóng 5 có độ dài bằng 0,618 độ dài của sóng một và ba.

Do đó, triển vọng từ số lượng ngắn hạn phù hợp với số lượng sóng dài hạn.

Biểu đồ ETH/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top