SHIB sắp kết thúc mô hình hợp nhất 73 ngày – Phân tích các đồng coin nổi bật

Tạp chí Bitcoin sẽ xem xét biến động giá của bảy loại tiền điện tử nổi bật, bao gồm cả Shiba Inu (SHIB), đã thực hiện bốn nỗ lực để bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần.

BTC
Bitcoin (BTC) đã tăng cùng với đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 24 tháng 1. Gần đây nhất, đường này đã được xác thực vào ngày 18 tháng 4, khi BTC tạo ra một thanh nến nhấn chìm tăng trưởng.

Phong trào đi lên tiếp tục cho đến khi BTC đạt đến mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 tại $ 42.279.

Nếu BTC tiếp tục tăng cao hơn, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là $ 44.550. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,618 và trùng với đường kháng cự giảm dần (nét đứt).

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

ETH
Ethereum (ETH) đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 3 tháng 4. Trong khi làm như vậy, nó đã giảm xuống mức thấp nhất là $ 2.883 vào ngày 20 tháng 4. Cho đến nay, đường này đã từ chối ETH ba lần (biểu tượng màu đỏ), gần đây nhất là vào ngày 20 tháng 4 .

Nếu ETH bứt phá, ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo được tìm thấy ở vùng $ 3.233 – $ 3.315. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 – 0,618. Cho đến khi ETH quản lý để vượt qua nó, xu hướng ngắn hạn không thể được coi là tăng.

Biểu đồ ETH/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ ETH/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

XRP
XRP đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 28 tháng 3. Điều này dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,68 vào ngày 11 tháng 4.

XRP đã bắt đầu xu hướng tăng sau đó và bứt phá lên trên đường vào ngày 15 tháng 4. Nó quay trở lại để xác nhận đường này dưới dạng hỗ trợ trong ba ngày sau đó.

Nếu XRP tiếp tục tăng, hai mức kháng cự gần nhất sẽ là $ 0,81 và $ 0,84. Chúng lần lượt là các mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 – 0,618.

Biểu đồ XRP/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ XRP/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

AVAX
Avalanche (AVAX) đã giảm xuống cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 147 vào ngày 21 tháng 11 năm 2021. Xu hướng giảm tiếp tục cho đến khi đạt mức thấp nhất là $ 57 vào ngày 22 tháng 1.

Kể từ đó, giá đã tăng cùng với đường hỗ trợ tăng dần (nét đứt) và bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần được đề cập ở trên vào ngày 28 tháng 3.

Miễn là đường hỗ trợ được giữ vững, thì cấu trúc tăng giá vẫn còn nguyên vẹn. Vùng kháng cự gần nhất là $ 98. Vùng này đã từ chối giá vào ngày 2 tháng 4 (biểu tượng màu đỏ).

Biểu đồ AVAX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ AVAX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

SAND
Vào ngày 22 tháng 1, Sandbox (SAND) đã bật lên từ vùng hỗ trợ ngang $ 2,70. Nó đã làm điều tương tự vào ngày 14 tháng 3 và ngày 22 tháng 4.

Tuy nhiên, mỗi lần bật lên lại yếu hơn lần trước, tạo ra một đường kháng cự giảm dần trong quá trình này. Khi kết hợp với vùng $ 2,70, điều này tạo ra một tam giác giảm dần, được coi là một mô hình giảm giá.

Nếu SAND phá vỡ xuống dưới tam giác này, tốc độ giảm có thể sẽ tăng tốc.

Biểu đồ SAND/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ SAND/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

HTR
Hathor (HTR) đã tăng cùng với đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 24 tháng 2. Gần đây nhất, nó đã bật lên từ đường này vào ngày 18 tháng 4. Tuy nhiên, nó vẫn chưa bắt đầu một xu hướng tăng đáng kể.

Nếu đúng như vậy, các mức kháng cự gần nhất sẽ nằm trong khoảng từ $ 0,65 đến $ 0,69. Đây là các mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 – 0,618.

Biểu đồ HTR/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ HTR/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

SHIB
SHIB đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 13 tháng 2. Trong khi làm như vậy, nó đã bật tăng 3 lần từ vùng hỗ trợ ngang $ 0,000022, gần đây nhất là vào ngày 12 tháng 4. Điều này đã bắt đầu một chuyển động tăng tới đường kháng cự giảm dần.

Việc SHIB phá vỡ xuống dưới vùng $ 0,000022 hay bứt phá lên trên đường kháng cự sẽ có khả năng xác định hướng của xu hướng.

Biểu đồ SHIB/USDT khung 12 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ SHIB/USDT khung 12 giờ | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top