Sử dụng sóng Elliott để xác định chuyển động tiềm năng cho Bitcoin

Bitcoin (BTC) đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian từ 13-20 tháng 2, làm mất hiệu lực của một số sóng tăng trong quá trình này.

Chu kỳ thị trường tăng giá của BTC

BTC đã ở trong một chu kỳ thị trường tăng giá kể từ tháng 12 năm 2018, khi nó vừa giảm xuống mức thấp nhất là $ 3.122. Xu hướng tăng được phát triển thành năm làn sóng (màu trắng), trong đó BTC hiện đang ở trong làn sóng thứ tư.

Mặc dù có vẻ như BTC đang ở trong làn sóng bốn, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu làn sóng bốn đã kết thúc hay chưa?

Trong bài viết này, một số khả năng hình thành của sóng bốn sẽ được phân tích, để xác định điều này.

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Đã hoàn thành điều chỉnh
Trước đây, số lượng sóng nhiều khả năng nhất dường như cho thấy rằng việc điều chỉnh đã hoàn tất. Cấu trúc là một hiệu chỉnh A-B-C đơn giản (màu đỏ), trong đó sóng A: C có tỷ lệ chính xác 1: 1.

Trong trường hợp này, đợt điều chỉnh BTC đã kết thúc vào ngày 24 tháng 1. Số lượng sóng phụ được vẽ bằng màu đen.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, số lượng sóng ngắn hạn đã làm mất hiệu lực của khả năng này. Lý do cho điều này là làn sóng phụ bốn đã di chuyển vào lãnh thổ của sóng phụ một (đường màu đỏ).

Do đó, điều này làm cho chuyển động đi lên có cấu trúc 3 sóng thay vì 5 sóng, do đó làm mất hiệu lực của số lượng sóng này.

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Tam giác chứa sóng 4
Trader @XForceGlobal đã tweet một biểu đồ của BTC, cho thấy giá có khả năng sẽ hoàn thành một tam giác đối xứng dài hạn.

Nguồn: Twitter

Nguồn: Twitter

Trong khi chưa được xác nhận, khả năng này vẫn còn giá trị.

Hiện tại, độ dài của sóng phụ như sau:

  • A: 96 ngày
  • B: 112 ngày
  • C: 75 ngày
  • D: 28 ngày (cho đến nay)

Mặc dù thực tế là sóng phụ B dài hơn sóng phụ A là điều bất thường, nhưng nó hơi phổ biến trong trường hợp B vượt lên trên đỉnh của sóng A, như chuyển động của BTC trong thời gian qua.

Mục tiêu tiềm năng cho đỉnh của đà tăng hiện tại sẽ là $ 55.300, mức kháng cự Fib thoái lui 0,618 khi đo mức giảm trước đó.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Sự gia tăng ba sóng ngắn hạn không phải là trở ngại đối với số lượng sóng này, vì sóng phụ D rất có thể là một cấu trúc A-B-C.

Do đó, trong khả năng này, BTC sẽ kiểm tra lại đường hỗ trợ của kênh một lần nữa trước khi bắt đầu xu hướng tăng mạnh.

Mục tiêu $ 55.300 (màu trắng) cũng trùng khớp với mức Fib mở rộng của sóng phụ nhỏ A (màu đen).

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Kịch bản giảm giá
Số lượng sóng giảm giá cho thấy mức thấp nhất của sóng bốn vẫn chưa được tạo. Số lượng sóng giảm nhiều khả năng nhất sẽ cho thấy rằng toàn bộ chuyển động đi xuống và mức tăng tiếp theo chỉ là một phần của sóng một và hai của xung lực giảm.

Tuy nhiên, sóng hai đã không đạt được mức Fib thoái lui 0,382 về cả thời gian và cường độ. Do đó, số lượng sóng này cũng không hợp lệ.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Vì vậy, số lượng sóng hợp lệ duy nhất còn lại cho thấy rằng sự sụt giảm kể từ mức cao nhất mọi thời đại là một cấu trúc điều chỉnh phức tạp (màu đỏ).

Trong đó, giá BTC hiện đang ở sóng C và là đợt giảm cuối cùng.

Mục tiêu có khả năng nhất cho mức đáy của động thái này là $ 26.500, được tạo ra bằng cách cho các sóng A: C tỷ lệ 1: 1.

Sau đó, BTC được kỳ vọng sẽ tăng lên.

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top