The Graph (GRT) tiếp cận ngưỡng kháng cự 363 ngày

The Graph (GRT) đã tăng đáng kể từ mức thấp nhất ngày 24 tháng 1, nhưng vẫn chưa lấy lại mức kháng cự ngang quan trọng. Nó phải làm như vậy để xu hướng được coi là tăng giá.

Đường kháng cự giảm dần
GRT đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 2,88 vào ngày 12 tháng 2. Ban đầu, nó bật lên từ vùng hỗ trợ ngang $ 0,55 (biểu tượng màu xanh lá cây) và được củng cố trên đó trong 242 ngày.

Tuy nhiên, giá đã phá vỡ vào ngày 17 tháng 1 và tiếp tục đạt mức thấp nhất là $ 0,34 vào ngày 24 tháng 1. Đo lường từ mức cao nhất mọi thời đại nói trên, con số này tương ứng với mức giảm là 87,69%.

Mặc dù GRT đã tăng trở lại kể từ đó, nhưng nó vẫn đang giao dịch dưới vùng ngang $ 0,55, hiện được cho là sẽ hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Hơn nữa, Vùng này trùng với đường kháng cự giảm dần dài hạn đã tồn tại trong 363 ngày.

Biểu đồ GRT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ GRT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Chuyển động ngắn hạn
Biểu đồ sáu giờ cho thấy GRT đã giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần kể từ ngày 24 tháng 1. Các kênh như vậy thường chứa các chuyển động điều chỉnh, có nghĩa là việc phá vỡ xuống dưới kênh sẽ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

Gần đây nhất, giá đã bị từ chối bởi đường kháng cự vào ngày 7 tháng 2. Điều này gây ra một chuyển động giảm về phần dưới của kênh này.

Biểu đồ GRT/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ GRT/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng
Trader @Ewfib đã tweet một biểu đồ về GRT, nói rằng giá vẫn chưa được điều chỉnh.

Nguồn: Twitter

Nguồn: Twitter

Có hai khả năng chính cho số lượng sóng hiện tại.

Đầu tiên cho thấy rằng GRT đã hoàn thành quá trình điều chỉnh của nó, vì có năm sóng đi xuống đo từ mức cao nhất vào ngày 9 tháng 11.

Ngoài ra, đáy ngày 24 tháng 1 được tạo ngay tại mức Fib thoái lui bên ngoài 1.61 của sóng bốn (màu đỏ).

Thêm vào đó, GRT đã bứt phá lên trên đường kháng cự nối đỉnh của sóng 2 và 4.

Biểu đồ GRT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ GRT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Số lượng thay thế gợi ý rằng GRT hiện đang ở trong làn sóng bốn của một xung lực giảm, sau khi sóng một kéo dài. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là giá đang giao dịch bên trong một kênh song song tăng dần ngắn hạn.

Tuy nhiên, mức vô hiệu cho số lượng này rất gần, ở mức $ 0,537 (đường màu đen), đáy của sóng một.

Do đó, cần có thêm thông tin để xác định số lượng chính xác. Việc thu hồi lại vùng ngang $ 0,55 sẽ đi một chặng đường dài cho thấy rằng việc điều chỉnh đã hoàn tất.

Biểu đồ GRT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ GRT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top