TVL của BNB Chain mất 47% trong khi giá BNB lỗ 41% YTD

Tổng giá trị bị khóa (TVL) của BNB Chain tiếp tục giảm mạnh trong tuần thứ ba của tháng 5 do thị trường sụp đổ khiến sự quan tâm đến tài chính phi tập trung giảm.

BNB Chain là một trong những nền tảng giảm nhiều nhất trong 12 tháng qua và mất 47% TVL kể từ đầu năm 2022. Vào ngày 1/1, số liệu này ở mức khoảng 15,83 tỷ đô la, nhưng giảm xuống khoảng 8,35 tỷ đô la vào ngày 16/5.

Biểu đồ TVL của BNB Chain | Nguồn: DeFiLlama

BNB Chain là mạng blockchain tạo điều kiện cho việc xây dựng và chạy các ứng dụng dựa trên hợp đồng thông minh. Là một trong những mạng đã tìm ra giải pháp cho bộ ba bất khả tri (phân quyền, bảo mật và khả năng mở rộng), nó có một hệ sinh thái đang phát triển bao gồm một số ứng dụng phi tập trung (dApp) sáng tạo nhất và NFT.
Tại sao TVL lại giảm?
TVL BSC ghi nhận mức thấp nhất năm 2022 trong tuần này do TVL của các giao thức trong hệ sinh thái cũng suy giảm.

Ví dụ, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) PancakeSwap giảm hơn 19% trong tháng qua, trong khi TVL của giao thức thị trường tiền tệ Venus cũng giảm hơn 43% trong cùng thời gian.

Trong khi đó, giao thức cho vay phi tập trung Alpaca Finance và DEX Biswap lần lượt mất hơn 31% và 41% tổng giá trị bị khóa.

Các ứng dụng phi tập trung khác đã góp phần làm giảm TVL bao gồm Tranchess, CREAM Finance, Coinwind, Stargate, Ellipsis Finance, MDEX và KnightSwap.

Xếp hạng dApp trên BNB Chain | Nguồn: DeFiLlama

Mặc dù giảm hơn 7 tỷ đô la, BNB Chain đã lấy lại vị trí là blockchain có TVL lớn thứ hai sau khi Terra mất hơn 90% TVL.

TLV các chain | Nguồn: DeFiLlama

BNB Chain vẫn có TVL tương đối cao hơn Avalanche, Solana, Tron, Polygon, Fantom, Cronos, Waves, Near, Terra, Osmosis, Kava và DefiChain.

Phản ứng giá BNB
BNB mở đầu năm với giá giao dịch là 511,91 đô la, đạt mức cao hàng năm tại 533,37 đô la vào ngày 2/1 và giao dịch giá 301,32 đô la vào thời điểm viết bài. Nhìn chung, giá BNB đã giảm 41% kể từ đầu năm.

Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top