Tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTCD) tiếp tục tăng và đạt mức cao hàng năm

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) đã tăng lên kể từ ngày 15 tháng 1 và đang tiến đến mức kháng cự quan trọng ở 44,5%.

Biểu đồ BTCD hàng tuần | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTCD hàng tuần | Nguồn: TradingView

BTCD bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 – tháng 1 năm 2022, BTCD đã hợp nhất trên vùng hỗ trợ ngang 40%. Gần đây nhất, nó đã bật lên từ mức này vào ngày 15 tháng 1.

Nguồn: Twitter

Nguồn: Twitter

Trong khi làm như vậy, cả RSI và MACD đều tạo ra sự phân kỳ tăng rất đáng kể. Sự phân kỳ rõ rệt như vậy rất thường báo trước sự đảo ngược xu hướng sang tăng.

Nếu xu hướng đi lên tiếp tục, vùng kháng cự gần nhất sẽ là 52,25%. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382.
BTCD tiếp cận đường kháng cự giảm dần
Trader @ eliz883 đã tweet một biểu đồ của BTCD, nói rằng việc bứt phá 44% có thể đưa tỷ lệ này lên 50%.
Xem xét kỹ hơn thì thấy rằng biểu đồ hàng ngày hỗ trợ các phát hiện từ biểu đồ hàng tuần.

Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian hàng ngày đều tăng, vì cả RSI và MACD đều đang đi lên.

Chỉ báo RSI, là một chỉ báo động lượng cũng nằm trên 50. Các mức đọc như vậy thường liên quan đến xu hướng tăng giá.

MACD, được tạo bởi đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn (MA), nằm trong vùng dương và đang tăng.

Cả hai điều này đều được coi là dấu hiệu của một xu hướng tăng.

Do đó, chúng hỗ trợ BTCD tăng ít nhất lên 44,5%, là mức kháng cự Fib thoái lui 0,618 và trùng với đường kháng cự giảm dần.

Biểu đồ BTCD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTCD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Chuyển động ngắn hạn
Cuối cùng, biểu đồ sáu giờ cho thấy BTCD đã vượt lên trên vùng kháng cự nhỏ ở mức 43,5%, đạt mức cao hàng năm mới trong quá trình này.

Hơn nữa, các mức đọc từ biểu đồ hàng tuần, hàng ngày và sáu giờ đều đồng thuận với nhau, cho thấy triển vọng tăng giá cho BTCD.

Do đó, một đợt tăng lên ít nhất 44,5% dường như là kịch bản có khả năng xảy ra nhất trong tương lai.

Biểu đồ BTCD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ BTCD khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Xin lưu ý: Tỷ lệ thống trị của Bitcoin có ký hiệu là BTC.D, việc để BTCD nhằm tránh các dấu chấm trong câu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top