Chi nhánh Canada của công ty kiểm toán lớn nhất thế giới đầu tư vào tiền điện tử

KPMG ở Canada đã thêm bitcoin và ether vào kho bạc công ty của mình, công ty gọi là “khoản đầu tư đầu tiên của loại hình này”.
KPMG cho biết: “Khoản đầu tư này phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng việc áp dụng tài sản tiền điện tử và công nghệ blockchain của các tổ chức sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một phần thường xuyên của đa dạng tài sản”.

Bitcoin và Ether trên Bảng cân đối của KPMG ở Canada
KPMG ở Canada đã công bố hôm qua về “khoản đầu tư đầu tiên của loại hình này”. KPMG là một trong Bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Thông báo chi tiết:

KPMG ở Canada đã hoàn thành việc phân bổ tài sản tiền điện tử vào kho bạc doanh nghiệp của mình, khoản đầu tư trực tiếp đầu tiên của công ty vào tài sản tiền điện tử.

“Việc phân bổ bao gồm bitcoin ( BTC ) và ethereum ( ETH ), cũng như bù trừ carbon để duy trì giao dịch carbon bằng không nhằm thực hiện các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã nêu của công ty,” KPMG chi tiết.

Công ty kiểm toán đã mua bitcoin và ether trên bảng cân đối kế toán của mình thông qua các dịch vụ thực thi và lưu ký của Gemini Trust Company LLC.

Benjie Thomas, Thành viên hợp danh của KPMG tại Canada, nhận xét: “Các nhà đầu tư như quỹ đầu cơ, văn phòng gia đình cho đến các công ty bảo hiểm lớn và quỹ hưu trí ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với tài sản tiền điện tử. Các dịch vụ tài chính truyền thống như ngân hàng, cố vấn tài chính và môi giới đang khám phá việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử. ”

Kareem Sadek, đồng lãnh đạo Cryptoassets và Blockchain Services, KPMG tại Canada, chia sẻ: “Ngành tài sản tiền điện tử tiếp tục phát triển và trưởng thành và nó cần được các dịch vụ tài chính, các nhà đầu tư tổ chức xem xét”. Anh ấy tiếp tục:

Chúng tôi đã đầu tư vào tài sản tiền điện tử mạnh mẽ và chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao xây dựng khả năng của mình trên các lĩnh vực tài chính phi tập trung (defi), token không thể thay thế (NFT) và metaverse. Chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy nhiều sự tăng trưởng trong những lĩnh vực này trong những năm tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top