Loopring (LRC) thách thức đường kháng cự 163 ngày, nhắm tới mức cao hơn

Loopring (LRC) đã tăng lên kể từ ngày 24 tháng 2 và gần bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự quan trọng.

Đường kháng cự giảm dần
LRC đã giảm xuống cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 3,85 vào ngày 10 tháng 11. Phong trào giảm cho đến nay đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,62 vào ngày 24 tháng 2. Sự phục hồi tiếp theo phục vụ để xác thực vùng $ 0,67 làm hỗ trợ .

Hiện tại, LRC đang thực hiện nỗ lực thứ tư trong việc bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần đã nói ở trên. Nếu thành công, vùng kháng cự tiếp theo sẽ là $ 1,87. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 khi đo lường toàn bộ mức giảm. Trên hết, nó cũng là một vùng kháng cự ngang.

Biểu đồ LRC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ LRC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Chỉ số kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian hàng ngày khá trung tính. Chỉ báo RSI nằm ngay tại đường 50 và MACD ở mức 0. Hơn nữa, cả hai đều không hướng lên. Do đó, họ không giúp ích được gì trong việc xác định xem LRC có xoay sở để bứt phá lên trên đường kháng cự dài hạn hay không.

Biểu đồ LRC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ LRC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Trader @Livercoin đã tweet một biểu đồ của LRC, nói rằng anh ta sẽ long khi giá bứt phá và lật $ 1 thành hỗ trợ.

Nguồn: Twitter

Nguồn: Twitter

Theo biểu đồ hai giờ, nhiều khả năng LRC sẽ tăng lên trên $ 1. Lý do cho điều này là giá đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần và lấy lại vùng ngang $ 0,91 sau đó, xác nhận nó là hỗ trợ vào ngày 22 tháng 4 (biểu tượng màu xanh lá cây).

Nếu xu tăng được tiếp tục, mức kháng cự tiếp theo sẽ là $ 1,15, được tạo bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,618.

Đổi lại, điều này có thể sẽ gây ra sự bứt phá lên trên đường kháng cự dài hạn.

Biểu đồ LRC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ LRC/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

LRC/BTC
Biểu đồ LRC/BTC có xu hướng tăng giá hơn, vì nó cho thấy giá đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần. Tương tự như cặp USD, đường kháng cự đã được hình thành kể từ tháng 11 năm 2021.

Nếu xu hướng tăng tiếp tục, sẽ có mức kháng cự mạnh tại 4.150 satoshi, được tạo bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,5.

Biểu đồ LRC/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ LRC/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top