Polkadot (DOT) bật tăng sau khi đạt mức thấp nhất hàng năm ở $ 14,05

Polkadot (DOT) đã tạo ra một số phân kỳ tăng trong khi giao dịch bên trong một vùng hỗ trợ quan trọng, cho thấy rằng một đợt phục hồi có thể sớm xảy ra.

Vùng hỗ trợ quan trọng
DOT đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 55,04 vào ngày 4 tháng 11. Phong trào đi xuống đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 14,05 vào ngày 14 tháng 2.

Mức thấp dường như đã gây ra sự cố bên dưới vùng hỗ trợ ngang $ 16,70. Tuy nhiên, thay vào đó, DOT đã tạo ra một bấc dài bên dưới và bật lên, xác nhận vùng này là hỗ trợ.

Nếu sự phục hồi tiếp tục, vùng kháng cự gần nhất sẽ là $ 29,70. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 và vùng kháng cự ngang.

Biểu đồ DOT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đợt bật lên tiềm năng
Trader @AltcoinSherpa đã tweet một biểu đồ của DOT, nói rằng vùng hỗ trợ hiện tại có thể khởi động một đợt phục hồi.

Nguồn: Twitter

Nguồn: Twitter

Các tín hiệu từ khung thời gian hàng ngày cho thấy rằng một đợt bật lên có thể xảy ra. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa xác nhận xu hướng tăng.

Lý do cho điều này là trong khi cả MACD và RSI đều tạo ra sự phân kỳ tăng giá đáng kể, thì cả hai chỉ số này đều không chuyển sang vùng tăng giá. Trong trường hợp này, MACD cần phải tăng lên trên 0 và RSI tăng lên trên 50.

Cho đến khi những điều này xảy ra, xu hướng DOT không thể được coi là tăng, mặc dù có khả năng tăng đáng kể.
Biểu đồ hai giờ cũng hỗ trợ khả năng tăng giá. Tương tự như biểu đồ hàng ngày, cả RSI và MACD đều tạo ra sự phân kỳ tăng đáng kể.

Biểu đồ DOT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Một khi DOT bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần ngắn hạn (đứt đoạn), tốc độ tăng dự kiến ​​sẽ tăng nhanh.

Biểu đồ DOT/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOT/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

DOT/BTC
Biểu đồ DOT/BTC cho thấy giá đã được giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần kể từ tháng 10 năm 2021. Cái nêm được coi là một mô hình tăng giá.

Hơn nữa, tương tự như cặp USD, cả RSI và MACD đều tạo ra sự phân kỳ tăng đáng kể.

Do đó, có thể một đợt bật lên và bứt phá cái nêm sẽ sớm xảy ra.

Biểu đồ DOT/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ DOT/BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top