Synthetix (SNX) xuất hiện tín hiệu tăng giá sau khi giảm 84% từ ATH

Synthetix (SNX) đang giao dịch bên trong một mô hình tăng giá và đã cho thấy dấu hiệu của sự đảo chiều tăng giá ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn là giảm.

Đường kháng cự giảm dần
SNX đã giảm cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ khi đạt mức cao $ 26,91 vào ngày 15 tháng 2 năm 2021. Cho đến nay, xu hướng giảm đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 3,32 vào ngày 24 tháng 2.

Sau khi đạt mức thấp, SNX đã bắt đầu phục hồi nhẹ, tuy nhiên không thể gây ra sự bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần, hiện đang ở mức $ 4,70.

Tại thời điểm viết bài này, SNX đang giao dịch thấp hơn 84% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó.

Biểu đồ SNX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ SNX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Sự phân kỳ tăng
Biểu đồ hàng ngày cho thấy rằng SNX có thể bắt đầu một chuyển động đi lên và bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần được nói ở trên.

Lý do cho điều này là sự phân kỳ tăng rõ rệt đã phát triển trong cả RSI và MACD. Sự phân kỳ như vậy thường báo trước sự đảo ngược xu hướng sang tăng.

Ngoài ra, chỉ báo RSI đã di chuyển lên trên 50, được coi là dấu hiệu của một xu hướng tăng.

Việc MACD di chuyển lên trên 0 sẽ xác nhận rằng xu hướng tăng đang diễn ra.

Biểu đồ SNX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ SNX/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Chuyển động ngắn hạn
Hơn nữa, biểu đồ sáu giờ cho thấy SNX đã giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần kể từ đầu tháng 1. Nêm giảm dần được coi là một mô hình tăng giá, có nghĩa là sự bứt phá lên trên nó sẽ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

Nếu điều này xảy ra, vùng kháng cự gần nhất sẽ là $ 5,90. Đây là mức kháng cự Fib thoái lui 0,618 và vùng kháng cự ngang.

Biểu đồ SNX/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ SNX/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Xem xét kỹ hơn thì thấy SNX đã bứt phá lên trên vùng kháng cự $ 4,20. Sau đó, giá quay trở lại và gần với việc xác thực nó là hỗ trợ.

Nếu vùng này được giữ vững, thì sự tiếp tục của xu hướng tăng và một bứt phá lên trên đường kháng cự được nêu ở trên sẽ được mong đợi.

Biểu đồ SNX/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Biểu đồ SNX/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top