The Sandbox (SAND) tiếp cận hỗ trợ sau khi giảm 30% trong 3 ngày

Sandbox (SAND) đang vật lộn để duy trì phong trào đi lên được bắt đầu vào ngày 18 tháng 6. Nó gần như đã trở lại mức thấp nhất trong tháng Sáu.

Vùng hỗ trợ quan trọng

SAND đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 8,48 vào ngày 25 tháng 11 năm 2021. Xu hướng giảm tiếp tục cho đến ngày 18 tháng 6 năm 2022 và dẫn đến mức thấp nhất là $ 0,73.

Giá đã bật lên sau đó, xác nhận vùng ngang $ 0,75 là hỗ trợ. Đây là một vùng ngang quan trọng vì trước đó nó đã hoạt động như một vùng kháng cự từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2021.

Hiện tại, giá đang giao dịch ở mức $ 0,97, giảm 88,5% kể từ mức cao nhất mọi thời đại.

Biểu đồ SAND/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Sự phân kỳ dẫn đến đột phá

Biểu đồ hàng ngày cung cấp triển vọng tăng giá hơn so với hàng tuần, tuy nhiên, điều này không xác nhận khả năng đảo chiều tăng hoàn toàn.

Về phía tăng giá, chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng dẫn đến sự bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần đã có từ đầu tháng 4.

Về phía giảm giá, giá đã phải vật lộn để duy trì xu hướng tăng và đang tiến gần đến mức thấp nhất trong tháng 6 một lần nữa.

Chỉ báo RSI có thể tìm thấy hỗ trợ ở mức hiện tại là 40 và bật lên. Nếu không làm vậy, nó có thể có nghĩa là sự bứt phá không được duy trì và mức thấp mới sẽ theo sau.

Biểu đồ SAND/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Chuyển động ngắn hạn

Trader @BigCheds đã tweet một biểu đồ của SAND, nói rằng giá dự kiến ​​sẽ giảm trong ngắn hạn.

Nguồn: Twitter

Kể từ khi tweet, giá đã giảm đáng kể và phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần vào ngày 28 tháng 6.

Phong trào giảm đã đưa SAND trở lại mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 ở $ 0,97. Đổi lại, đây là vùng hỗ trợ cuối cùng trước mức thấp nhất của tháng Sáu.

Vì vậy, nếu mức hiện tại không thể giúp giá phục hồi thì mức thấp nhất hàng năm sẽ được mong đợi.

Biểu đồ SAND/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top