Token game này giảm 88% từ ATH, liệu đã đến lúc để giá phục hồi?

Green Satoshi Token (GST) đang giao dịch bên trong mô hình tăng giá ngắn hạn, một sự đột phá lên trên nó cũng có thể dẫn đến sự bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần dài hạn.

GST là token trong trò chơi của STEPN, nền tảng trò chơi move-to-earn đầu tiên trong đó người chơi kiếm được token bằng cách đi bộ hoặc chạy. Token được ra mắt vào tháng 12 năm 2021 và tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 7,82 vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, nó đã giảm kể từ đó và đạt mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0,70 vào ngày 1 tháng 6.

Đo từ mức cao nhất mọi thời đại, giá đã giảm 88,50%.

Biểu đồ GST/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

GST đang giảm
Xem xét kỹ hơn khung thời gian hàng ngày thì thấy giá đã giảm xuống cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ mức cao nhất mọi thời đại nói trên. Nó đã thực hiện nhiều nỗ lực liên tiếp để bứt phá trong mười ngày qua.

Nếu làm như vậy thành công, vùng kháng cự gần nhất sẽ là $ 2,60.

Mặc dù RSI hàng ngày đang bị bán quá mức, nhưng nó vẫn chưa tạo ra bất kỳ sự phân kỳ tăng giá nào. Đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy một sự đột phá sắp xảy ra.

Biểu đồ GST/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Cuối cùng, biểu đồ hai giờ cho thấy GST đã được giao dịch bên trong một cái nêm giảm dần kể từ ngày 27 tháng 5. Cái nêm giảm dần được coi là một mô hình tăng giá, có nghĩa là một sự bứt phá cuối cùng lên trên nó sẽ được mong đợi.

Vì vậy, điều này cho thấy giá cũng sẽ bứt phá lên trên đường kháng cự trong khung thời gian hàng ngày, có khả năng thiết lập một chuyển động về phía vùng kháng cự $ 2,60.

Biểu đồ GST/USDT khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Biến động giá theo GMT
Vì GST là token trong trò chơi của GMT, nên cần xem xét chuyển động của GMT để xác định xem nó có thể có ảnh hưởng đến GST hay không.

GMT dường như đã tạo ra mô hình hai đáy, được coi là một mô hình đảo chiều tăng giá. Mô hình này cũng được kết hợp với sự phân kỳ tăng trong chỉ báo RSI.

Hiện tại, GMT đang di chuyển theo đường kháng cự giảm dần. Nếu mô hình dẫn đến sự đảo ngược xu hướng sang tăng, nó sẽ gây ra sự bứt phá lên trên đường kháng cự và đưa giá về phía vùng $ 1,80.

Biểu đồ GMT/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top