Vương quốc Anh đưa ra khuôn khổ quy định tiền điện tử đầu tiên

Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố bản phác thảo khuôn khổ quy định đầu tiên của nước này đối với tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số.
Như cơ quan quản lý đã nhận thấy trước đây, tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của ngành là yếu tố chính hình thành quy định vì nó đe dọa sự ổn định tài chính của nền kinh tế Anh trong tương lai nếu không được kiểm soát.
Như Ủy ban Chính sách Tài chính (FPC) đã lưu ý, tài sản tiền điện tử có thể trở thành một cách để tránh các giới hạn khác nhau đặt ra đối với một số công dân nhất định và thậm chí chỉ một khả năng tồn tại cũng có thể khiến toàn bộ nền kinh tế gặp rủi ro. Đây là lý do tại sao cơ quan quản lý tạo ra các khuôn khổ chính sách công hiệu quả để tích hợp hơn nữa tài sản kỹ thuật số vào hệ thống tài chính truyền thống.
Ethereum, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác chủ yếu vẫn nằm trong “vùng xám” vì chúng vẫn không được kiểm soát nhưng không phải là bất hợp pháp khi sử dụng. Không có luật hoặc quy định cụ thể nào nhằm vào việc sử dụng chúng, vì vậy Ngân hàng Trung ương Anh vẫn chưa phác thảo một khuôn khổ cho phép các tổ chức chính phủ khác làm việc với loại tài sản tương đối mới.
FPC sau đó lặp lại rằng, hiện tại, tài sản kỹ thuật số không mang đến rủi ro cho nền kinh tế Anh, vốn vẫn là một trong những hệ thống ổn định nhất trên thế giới. Nhưng vì sự phát triển nhanh chóng mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt, Anh có thể chống lại những rủi ro nhất định trong tương lai.
Về mặt tăng trưởng, ngành công nghiệp tiền điện tử đã đạt được hơn 2 nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường, với các tài sản như Bitcoin và Ethereum mang lại lợi nhuận cực kỳ cao cho các nhà đầu tư, dao động từ 100% đến 1000%. Lợi nhuận khổng lồ là nguồn thu hút chính đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu.
Công ty tiền điện tử phải đăng ký với FCA
Các công ty hoạt động ở Anh phải được đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính (FCA) trước ngày 31 tháng 3.
Trong trường hợp các công ty tiền điện tử không đăng ký với cơ quan giám sát tài chính trước thời hạn, họ có thể bị buộc đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình. Vào thứ Năm, FCA cũng đã phát hành một thông tư mới cho các công ty được quản lý trong nước có tiếp xúc với tiền điện tử.
“Chúng tôi đang nhắc nhở tất cả các công ty được quản lý về các nghĩa vụ hiện có của họ khi họ tương tác hoặc tiếp xúc với các loại tiền điện tử và các dịch vụ liên quan”.
Cho đến nay, FCA mới chỉ chấp thuận 33 đơn đăng ký từ các công ty đã đăng ký, trong khi 80% số đơn đăng ký đã bị trả lại, do chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) bắt buộc, một quan chức FCA cho biết.
Trong khi cơ quan giám sát cũng đã nhắc nhở các công ty có đăng ký tạm thời tuân thủ các quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền, nhiều người trong ngành đã bày tỏ sự thất vọng với cách FCA xử lý sổ đăng ký tiền điện tử.
Quá trình này hoàn toàn là một thảm họa từ phía FCA,” một luật sư giúp tư vấn cho các công ty tiền điện tử nhấn mạnh. Luật sư mô tả quá trình phê duyệt đơn đăng ký diễn ra chậm chạp, đồng thời chia sẻ rằng FCA thường không phản hồi.
Tập trung vào một số yêu cầu nghiêm ngặt hơn liên quan đến đánh giá rủi ro, giao tiếp với khách hàng và cân nhắc lưu ký, FCA lưu ý rằng “tại mọi thời điểm, các công ty vẫn chịu trách nhiệm xác định và quản lý các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử”.
Với tỷ lệ tội phạm tài chính ngày càng tăng, FCA dự định cho tất cả các doanh nghiệp được ủy quyền duy trì các hệ thống thích hợp cần thiết để chống lại hoạt động khai thác và tội phạm mạng có thể xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top