Thị trường gấu Bitcoin chưa từng có trong lịch sử: Đây có phải là sự kết thúc?

Giá Bitcoin (BTC) đã có xu hướng giảm trong khoảng thời gian 364 ngày kể từ mức cao nhất mọi thời đại. Mặc dù vậy, vẫn chưa biết liệu giá đã chạm đáy hay chưa.

Giá Bitcoin đã tăng lên cùng với đường hỗ trợ tăng dần kể từ cuối năm 2018. Sau một năm giảm từ mức cao nhất mọi thời đại, BTC một lần nữa đạt đến đường này ($15.479) vào tháng 11 năm 2022.

Triển vọng Bitcoin trong năm 2023

Mức thấp đã xác thực đường hỗ trợ tăng dần dài hạn (nét đậm) và tạo ra sự phân kỳ tăng giá trong chỉ báo RSI hàng tuần (đường màu xanh lá cây) sau khi chỉ báo di chuyển ra khỏi vùng quá bán của nó. Sự phân kỳ tăng trong khung thời gian hàng tuần là rất hiếm.

Tuy nhiên, chỉ báo RSI vẫn chưa vượt lên trên đường phân kỳ giảm (màu đen). Do đó, đường nào bị phá vỡ trước sẽ có khả năng xác định hướng của xu hướng.

Nếu giá Bitcoin không phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần, thì nó có thể phục hồi vào năm 2023. Nếu giá BTC phá vỡ, nó có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ ngang trước đó và đường hỗ trợ tăng dần dài hạn khác gần $12.000 (nét đứt) .

Triển vọng Bitcoin trong năm 2023

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Thị trường gấu chưa từng có trong lịch sử

Mặc dù các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa cho thấy xu hướng tăng giá, nhưng các giai đoạn theo chu kỳ liên quan đến halving cho thấy rằng giá sẽ sớm chạm đáy. Trong lịch sử, giá đã chạm đáy ở khoảng 517-547 ngày trước halving. Halving tiếp theo chỉ còn 491 ngày nữa.

Ngoài ra, nếu giá BTC không đóng cửa trên $19.422 vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 cây nến hàng quý đều giảm. Vì chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc quý nên điều này có vẻ khả thi. Do đó, thị trường gấu hiện tại đã ở trong lãnh thổ chưa từng có trong lịch sử.

Triển vọng Bitcoin trong năm 2023

Biểu đồ BTC/USDT khung 3 tháng | Nguồn: TradingView

Một phân tích khác có thể được thực hiện bằng cách đo số ngày từ mức cao nhất mọi thời đại đến mức thấp nhất. Trong thị trường gấu 2013-2015, phải mất 410 ngày để chạm đáy. Trong đợt suy thoái thị trường 2017-2018, phải mất 363 ngày.

Nếu Bitcoin chạm đáy vào tháng 11 năm 2022, điều đó có nghĩa là thị trường gấu kéo dài 364 ngày. Và nếu chưa đạt đến đáy, thị trường gấu đã diễn ra trong 413 ngày.

Hơn nữa, đây sẽ là thị trường gấu tiền điện tử dài nhất nếu giá chưa chạm đáy.

Tuy nhiên, mức giảm không phải là chưa từng có. Giá BTC đã giảm 86% trong thị trường gấu 2014/2015 và giảm 83% vào năm 2018. Giá BTC hiện tại đã giảm 77% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Vì vậy, về mặt này, đây là thị trường gấu dẫn đến ít thua lỗ nhất.

Triển vọng Bitcoin trong năm 2023

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Theo dõi chúng tôi ngay:
Kênh JERITEX:
Trang web:  https://www.jeritexeu.com
Telegram:  https://t.me/jeritex
Telegram:  https://t.me/jeritexgroup
Twitter:  https:// twitter . com / jeritex
Facebook:  https://www.facebook.com/Jeritex/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top